Palīdzi jau šodien!

Mēs vēlamies palīdzēt vēl vairāk sievietēm, vīriešiem un bērniem izbēgt no vardarbības

Tavs atbalsts ir svarīgs – saņemtais ziedojums tiek izlietots pakalpojumu nodrošināšanai grūtībās nonākušām personām

Centra MARTA Liepājas nodibinājumam ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Sabiedriskā labuma darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai, un nodibinājuma gadījumā tā ir vērsta uz *cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, *pilsoniskas sabiedrības attīstību, *sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu.

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu personas, kuras ziedo sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus.


KONTS ZIEDOJUMIEM
Nodibinājums: "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"
Reģistrācijas numurs: 40008294735
Juridiskā adrese: Kūrmājas prospekts 11, Liepāja, LV-3401
Banka: AS "Citadele banka"
SWIFT kods: PARXLV22
Konts: LV28PARX0023139320001
Maksājuma mērķis: Ziedojums