Cilvēku tirdzniecība

ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas, visbiežāk sievietes un meitenes, ar varu, draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai ekspluatācijai un verdzības nolūkos. Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kurā iesaistīta gandrīz katra pasaules valsts – vai nu kā pārdoto cilvēku saņēmējvalsts, vai arī kā nosūtītājvalsts. Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir personas ekspluatācija – parasti peļņas gūšanas nolūkos. Tiek izdalīti šādi cilvēku tirdzniecības veidi: prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas; piespiedu darbs vai pakalpojumi; verdzība; orgānu izņemšana

Meklē atbalstu pie mums, ja:

Pirms pieņem darba piedāvājumu ārzemēs, nereti arī Latvijā, iegūsti iespējami daudz informācijas! 

  • Tev ir aizdomas, ka tu pats vai tavs draugs/paziņa ir kļuvis par cilvēku tirdzniecības upuri
  • Vēlies ziņot par cilvēku tirdzniecības gadījumiem Latvijā un ārpus Latvijas
  • Vēlies iegūt nepieciešamo informāciju pirms došanās darbā un uzturēšanās laikā ārvalstīs
  • Vēlies saņemt informāciju par licenzētajiem darbā iekārtošanas birojiem
  • Gribi uzzināt par dokumentiem, kuri nepieciešami dodoties uz ārvalstīm

  • Vēlies saņemt kontaktinformāciju par ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām Latvijā un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs
  • Vēlies iegūt informāciju par palīdzības dienestiem un institūcijām dažādās ārvalstīs
  • Nepieciešams pieteikt jurista konsultāciju par noslēgto darba līgumu
  • Vēlies saņemt informāciju par palīdzības iespējām cilvēku tirdzniecības upuriem Latvijā