Valdes priekšsēdētāja Madara Lapsa

Ikvienam cilvēkiem ir tiesības uz drošu vidi, kurā ciena un ievēro viņa robežas. Ikvienam ir tiesības uz dzīvi bez vardarbības. Mans mērķis ir panākt, ka ikviena liepājnieka tiesības tiek sargātas, un nodrošināt, ka Centrs MARTA Liepājā ir tā vieta, kur katrs, kas cietis no vardarbības vai cilvēktirdzniecības, var saņemt viegli pieejamus, profesionālus pakalpojumus, atbalstu un iedrošinājumu E-pasts: madara.lapsa@marta.lv
Tālrunis: 26308079

Sociālā darbiniece

Es uzskatu, ka mūsu sabiedrībā vēl jo projām nepastāv dzimumu līdztiesība. It īpaši to var redzēt gadījumos, kad sieviete ir cietusi no sava dzīves biedra vardarbīgas rīcības. Šādā situācijā visvairāk cieš bērni, bet bērni taču ir mūsu nākotne! MARTA iestājas par līdztiesību un arī mana personīgā pārliecība ir, ja starp partneriem attiecībās pastāvētu līdztiesība, tad tas uzlabotu ģimenes funkcionēšanu kopumā. Darbs MARTĀ man nozīmē cīnīties par labāku visas mūsu sabiedrības nākotni

Psiholoģe

Vēlos sniegt atbalstu ikvienam, lai spētu noticēt,ka var būt citādāk – var būt cieņā un sapratnē veidotas attiecības!

Zvērināta advokāte

Strādāju ar motivāciju palīdzēt no vardarbības cietušām sievietēm, informēt viņas par visām juridiskajām iespējām kā tikt ārā no vardarbīgām attiecībām, sniegt juridisko atbalstu, motivēt, radīt iespēju atgriezties normālā ikdienas dzīvē

Jurists

Centrs MARTA sniedz profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās nonākušiem cilvēkiem. Man ir prieks, ka varu būt daļa no Centra MARTA komandas un man ir iespēja dot savu ieguldījumu palīdzības sniegšanā krīzes situācijās nonākušām personām

Projektu asistente, jauniešu grupu vadītāja

Vadot jauniešu grupas, lielākais iepriecinājums ir neviltotā atsaucība no jauniešu un skolas darbinieku puses, kuri vēlas strādāt un darboties pēc Jauniešu grupu metodoloģijas