Jauniešu grupu nodarbības

Piedāvājam neformālās izglītības metodēs balstītas nodarbības jauniešiem skolās un jauniešu centros par to, kā veidot patīkamas, savstarpējā cieņā un līdztiesībā balsītas attiecības. Nodarbības notiek pēc Centrs MARTA izstrādātas kultūrspecifiskas

metodoloģijas darbā ar jauniešu grupām vardarbības mazināšanai un veselīgu attiecību veicināšanai jauniešu vidē. 

Metodoloģija sastāv no jauniešu grupu radīšanas un vadīšanas, ilgtermiņā veidojot drošu un atbalstošu vidi. Jauniešu grupu pieeja (metodoloģija) sastāv no 17 nodarbībām (4–5 mēnešu garumā), kuru pamatā ir neformālās izglītības metodes, kas palīdz jauniešiem labāk izprast un kritiski novērtēt tradicionālās kaitīgās dzimumu normas, lomas un stereotipus sabiedrībā un to ietekmi uz mūsu mijiedarbību, lēmumiem un uzvedību. Metodoloģijas ietvaros tiek skatīti tādi jauniešiem svarīgi temati kā – draudzība, konfliktu risināšana, emocijas, dzimte un dzimums, seksuāli reproduktīvā veselība, atkarību, HIV/AIDS, STS un vardarbības prevencija jauniešu vidē.

Ja vēlies nodarbības savā skolā vai jauniešu centrā, sazinies ar mums zvanot pa tālruni 29195442 vai rakstot uz epastu centrs@martaliepaja.lv

Liepājas jauniešu mentoru tīkls

Centrs MARTA ir Liepājas jauniešu mentoru tīkla partnerorganizācija. Mentora pakalpojums sociālā riska jauniešiem ir iespēja iegūt jaunu, pozitīvāku skatu uz sevi un dažādām dzīves situācijām. Bezmaksas mentora konsultācijas pieejamas jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Mentoringa konsultāciju mērķis ir palīdzēt jaunietim attīstīt ikdienā nepieciešamās prasmes, uzlabot psihoemocionālo veselību, palielināt motivāciju un iedvesmot. Jaunieši mentora konsultācijām var pieteikties biedrības "Attīstības platforma YOU+" mājas lapā