Vardarbības mazināšana jauniešu vidē Liepājā

Projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana".

Projekta mērķis ir veicināt vardarbības pret bērniem un jauniešiem un cilvēku tirdzniecības mazināšanu Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas šādas aktivitātes:

  • Jauniešu grupu nodarbību “Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē.” īstenošana.
  • Mentoru pakalpojumu nodrošināšana jauniešiem, kas cietuši no vardarbības un cilvēktirdzniecības upuriem.
  • Terapeitiskās atbalsta grupas norise.
  • Klientu apmierinātības novērtēšanas sistēmas izveide un ieviešana un supervīzijas starpprofesionāļu komandai.

Projekta īstenošanas laiks: 01.2022.-10.2022.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.