VISS TURPINĀS…

Atskatoties uz šiem trim gadiem, var teikt – daudz ir paveikts, un tas dod pārliecību, ka viss turpināsies.
Centra MARTA Liepājas filiāles vadītājs J.Dilba