VARDARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS MASU MEDIJOS

Centrs MARTA aicina uz semināru “Vardarbības pret sievieti atspoguļojums medijos. Mediju loma sabiedrības izpratnes un attieksmes veidošanā. Profesionalitāte, vērtības un atbildība.” Piedalās 23 reģionālo mediju žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, sociālie darbinieki un citi speciālisti