PIRMĀ SUPERVĪZIJAS SESIJA KOMANDAI

Rūpējoties par starpdisciplinārās komandas izaugsmi un profesionalitāti, sākam nodrošināt ikmēneša komandas supervīziju profesionāla supervizora vadībā