LIEPĀJA – PIRMĀ PILSĒTA AR VARDARBĪBAS NOVĒRŠANAS PLĀNU

Liepājas pilsētas Sociālais dienests sadarbībā ar Centru MARTA, iesaistot dažādus speciālistus no Liepājas, Latvijas Universitātes pētnieku vadībā izstrādā Starpinstitucionālās sadarbības plānu vardarbības ģimenē un partneru starpā novēršanai Liepājā (2020-2025). Liepāja ir pirmā pilsēta Latvijā, kurai ir tapis šāds stratēģisks dokuments.