KOMANDAS PAPILDINĀJUMS – BĒRNU PSIHOLOGS

Centra MARTA starpdisciplinārai komandai pievienojas bērnu psihologs, kas sniedz atbalstu vardarbībā cietušo sieviešu bērniem