JAUNAS ZINĀŠANAS SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM – KĀ RUNĀT PIRMAJĀ SARUNĀ AR CIETUŠO

27 Liepājas sociālā dienesta, bāriņtiesas un Centra MARTA darbinieki piedalās Vardarbībā cietušo sieviešu atbalsta tālruņa Klaipēdas nodaļas ekspertes un psiholoģes darbnīcā par sarunas veidošanu ar cietušo pēc policijas izsaukuma