JAUNAS ZINĀŠANAS KOPĀ AR KLAIPĒDAS KOLĒĢIEM

16 Liepājas pašvaldības sociālā dienesta sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, policijas darbinieki piedalās Centra MARTA un tā sadarbības partneru organizētajās divu dienu mācībās par starpinstitucionālo sadarbību Klaipēdā