IZMĒĢINĀT LABĀKU SADARBĪBU

Centrs MARTA sadarbībā ar Liepājas sociālo dienestu, Valsts policiju, Liepājas pašvaldības policiju un Liepājas pilsētas bāriņtiesu sāk īstenot pilotprojektu par cietušo anketēšanu policijas izsaukumu laikā uz vardarbības ģimenē gadījumiem