INFORMĀCIJA PUBLISKĀ TRANSPORTA TĪKLĀ

Centrs MARTA uzsāk sadarbību ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports” un pilsētas autobusos tiek izvietota informācija par iespējām saņemt palīdzību vardarbībā cietušajiem.