IESKATS SOMIJAS SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBĀ

Somijas ekspertes vadītā seminārā “Vardarbība pret sievieti. Sociālā darbinieka loma un sadarbība ar citām institūcijām. Somijas pieredze un risinājumi Liepājā” piedalās 29 sociālie darbinieki, bāriņtiesu pārstāvji, policijas darbinieki un citi speciālisti