ATVĒRTI KLIENTIEM

Centrs MARTA paziņo par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu vardarbībā cietušām personām un cilvēku tirdzniecības upuriem. Cietušajiem piedāvājam vienas pieturas atbalsta centru, kur vienuviet var saņemt sociālā darbinieka, psihologa un jurista atbalstu, kā arī citus pakalpojumus