VARAM SĀKT SNIEGT PALĪDZĪBU VARDARBĪBĀ CIETUŠAJIEM

Centra MARTA Liepājas filiāle reģistrējas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un iegūst tiesības sniegt sociālos pakalpojumus