115 SIEVIETES SAŅĒMUŠAS ATBALSTU

Kopš Centra MARTA darbības uzsākšanas Liepājā esam snieguši palīdzību 115 vardarbībā cietušām sievietēm un 23 viņu bērniem. Nodrošinātas 87 sociālā darbinieka konsultācijas, 284 jurista konsultācijas un 178 psihologa konsultācijas.