IESKATS CENTRA MARTA 3 GADOS LIEPĀJĀ
IESKATS CENTRA MARTA 3 GADOS LIEPĀJĀ
2016
March 12

PATS, PATS SĀKUMS

Centra MARTA biedru kopsapulce pieņem lēmumu izveidot Liepājas un Rēzeknes filiāli
November 25

AICINĀM TALKĀ NORVĒĢIJAS EKSPERTUS

Norvēģijas ekspertu seminārs “Vardarbību veikušo personu rehabilitācija”, piedalās 29 sociālie darbinieki, policijas darbinieki, tiesneši, prokurori un citi speciālisti

November 25

PIRMĀ MEISTARKLASE JAUNATNES DARBINIEKIEM

Meistarklase darbā ar jauniešiem “Drosme rūpēties”, piedalās 26 jaunatnes darbinieki, sociālie pedagogi un citi speciālisti.

2017
May 12

MĀJVIETA LIEPĀJĀ

Centrs MARTA Liepājā atrod biroja telpas, kur joprojām mitinās – Kūrmājas prospektā 11, 3.stāvā.

May 12

POLITIĶU DISKUSIJA PAR SIEVIETĒM SVARĪGĀM TĒMĀM

Centrs MARTA pirms pašvaldību vēlēšanām Liepājā rīko publisko diskusiju ar populārāko partiju mēra amata kandidātiem. Politiķi aicināti izteikt savu redzējumu kā uzlabot sieviešu un bērnu stāvokli pilsētā. Piedalās 5 mēra amata kandidāti un šāda diskusija Liepājā notiek pirmo reizi.

June 30

VARAM SĀKT SNIEGT PALĪDZĪBU VARDARBĪBĀ CIETUŠAJIEM

Centra MARTA Liepājas filiāle reģistrējas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un iegūst tiesības sniegt sociālos pakalpojumus

August 24

OFICIĀLI ESAM ATVĒRTI

Nelielā Centra MARTA darbinieku, brīvprātīgo un draugu lokā tiek atvērta Centra MARTA Liepājas filiāle. Esam ieraugāmi un sasniedzami.

August 28

ATVĒRTI KLIENTIEM

Centrs MARTA paziņo par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu vardarbībā cietušām personām un cilvēku tirdzniecības upuriem. Cietušajiem piedāvājam vienas pieturas atbalsta centru, kur vienuviet var saņemt sociālā darbinieka, psihologa un jurista atbalstu, kā arī citus pakalpojumus

September 1

PIRMĀ KLIENTE

2017.gada 1.septembrī uz pirmo konsultāciju ierodas mūsu pirmā kliente

October 6

VARDARBĪBAS ATSPOGUĻOJUMS MASU MEDIJOS

Centrs MARTA aicina uz semināru “Vardarbības pret sievieti atspoguļojums medijos. Mediju loma sabiedrības izpratnes un attieksmes veidošanā. Profesionalitāte, vērtības un atbildība.” Piedalās 23 reģionālo mediju žurnālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, sociālie darbinieki un citi speciālisti

October 22

KAD IZDODAS PASARGĀT DZĪVĪBU

Centra MARTA Liepājas filiālē pēc palīdzības vēršas sieviete, kurai tika konstatēti augsti riski viņas veselībai un dzīvībai. Tika sniegta tūlītēja palīdzība, lai saņemtu tiesas aizsardzību pret vardarbību, izstrādāts drošības plāns, kā arī pēc Centra MARTA uzstājīgas sazināšanās ar Valsts policiju, tika ierosināts kriminālprocess. Dzīvesbiedrs sievietei bija nodarījis vidēja smaguma miesas bojājumus un turpināja draudēt ar nonāvēšanu. Sievieti izdevās pasargāt no atkārtotiem draudiem.

* notikuma laiks ir mainīts, lai ievērotu cietušā tiesības uz konfidencialitāti

November 21

FILMU VAKARI JAUNIEŠIEM “DROSME RUNĀT”

Līdz decembrim Centrs MARTA sadarbībā ar Liepājas Jauniešu māju aicināja jauniešus uz 4 filmu vakariem “Drosme runāt”, par jauniešiem aktuālām tēmām – par sabiedrības gaidām no puišiem un meitenēm, bullingu, cilvēku tirdzniecības riskiem, u.c.

December 1

IESKATS SOMIJAS SOCIĀLĀ DARBINIEKA DARBĀ

Somijas ekspertes vadītā seminārā “Vardarbība pret sievieti. Sociālā darbinieka loma un sadarbība ar citām institūcijām. Somijas pieredze un risinājumi Liepājā” piedalās 29 sociālie darbinieki, bāriņtiesu pārstāvji, policijas darbinieki un citi speciālisti

December 31

PIRMAIS GADS NOSLĒDZIES

Pirmajos četros darbības mēnešos esam snieguši palīdzību 14 vardarbībā cietušām sievietēm

2018
January 23

TURPINĀM DROSMĪGI RUNĀT PAR JAUNIEŠIEM SVARĪGĀM TĒMĀM

17  jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki un citi speciālisti piedalās meistarklasē “Drosme runāt” Liepājas Jauniešu mājā. Par neformālās izglītības metodēm, strādājot ar jauniešiem un uzrunājot tādas tēmas kā vardarbība, stereotipi, attiecības un atbalsts

February 16

UZRUNĀJAM VAIRĀK KĀ 200 SOCIĀLOS DARBINIEKUS

Centrs MARTA pirmo reizi ikgadējā Liepājas Universitātes rīkotajā sociālā darba konferencē uzrunā vairāk kā 200 dalībniekus par līdzcilvēku atbildību vardarbības mazināšanā, par sabiedrības iecietību pret vardarbību

June 1

IECERE PADARĪT LIEPĀJU DROŠĀKU

Centrs MARTA Liepājā sadarbībā ar Liepājas pašvaldības Sociālo dienestu un partnerorganizācijām Klaipēdā sāk īstenot projektu “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā”

August 23

ATBALSTA GRUPU SĀKUMS LIEPĀJĀ – APMĀCĪBAS

Seminārs “Atbalsta grupu vadīšana sievietēm, kas cietušas no vardarbības”. Piedalās 8 dalībnieki no Liepājas sociālā dienesta un MARTAs sadarbības organizācijām Liepājā

September 20

PROJEKTA “DROŠĀ PILSĒTA” ATKLĀŠANA

30 Liepājas pilsētas sociālie darbinieki, policijas darbinieki, bāriņtiesas speciālisti un citi speciālisti piedalās projekta “Drošā pilsēta” atklāšanas seminārā, kurā ar savu pieredzi dalās Klaipēdas nevalstiskās organizācijas un Tukuma novada sociālais dienesta un Valsts policijas Tukuma iecirkņa pārstāvji.

October 3

PIRMĀ ATBALSTA GRUPA SIEVIETĒM

Uzsākam pirmo atbalsta grupu vardarbībā cietušām sievietēm Liepājā, astoņās grupas nodarbībās regulāri piedalās 4 sievietes

November 27

DALĪTIES AR PIEREDZI

Pieredzes apmaiņas vizītē Centrā MARTA Liepājā viesojas 9 Klaipēdas pašvaldības krīzes centra, policijas, prokuratūras un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Klaipēdas.

November 28

IESKATS ASV MINESOTAS ŠTATA PIEREDZĒ CĪŅĀ AR VARDARBĪBU

ASV ekspertes vadītajā seminārā par efektīvu starpinstitucionālo sadarbību vardarbības ģimenē gadījumos piedalījās 27 Liepājas un Klaipēdas speciālisti no dažādām institūcijām

December 5

PIRMĀ SUPERVĪZIJAS SESIJA KOMANDAI

Rūpējoties par starpdisciplinārās komandas izaugsmi un profesionalitāti, sākam nodrošināt ikmēneša komandas supervīziju profesionāla supervizora vadībā

2019
March 27

PĒC PIEREDZES UZ KLAIPĒDU

15 Liepājas pašvaldības sociālā dienesta sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, policijas darbinieki piedalās Centra MARTA organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā Klaipēdas policijas komisariātā un Klaipēdas pašvaldības Sieviešu un bērnu krīzes centrā

March 28

KOMANDAS PAPILDINĀJUMS – BĒRNU PSIHOLOGS

Centra MARTA starpdisciplinārai komandai pievienojas bērnu psihologs, kas sniedz atbalstu vardarbībā cietušo sieviešu bērniem

May 5

NOSKAIDROT, KO DOMĀ TIE, KAS PIEDZĪVOJUŠI VARDARBĪBU

Centrs MARTA sāk veikt pētījumu par pakalpojumu pieejamību vardarbībā cietušām personām Liepājā. Pētījumā tiek veiktas 20 padziļinātās intervijas ar vardarbības upuriem.

May 15

KAS IR DZIMUMU LĪDZTIESĪBA UN KO TĀ ĒD? – SARUNA AR JAUNIEŠIEM

Piedaloties Kanādas vēstniekam Latvijā, Centrs MARTA pulcē jauniešus uz interaktīvu sarunu par dzimumu līdztiesību. Vēstniekam sarunā pievienojās Kanādas bruņoto spēku padomnieks dzimumu līdztiesības jautājumos.

May 30

JAUNAS ZINĀŠANAS KOPĀ AR KLAIPĒDAS KOLĒĢIEM

16 Liepājas pašvaldības sociālā dienesta sociālie darbinieki, bāriņtiesas darbinieki, policijas darbinieki piedalās Centra MARTA un tā sadarbības partneru organizētajās divu dienu mācībās par starpinstitucionālo sadarbību Klaipēdā

August 8

KĀ VEIKT INTERVIJU AR CIETUŠO POLICIJAS IZSAUKUMĀ

Vairāku dienu garā apmācību sērijā Centra MARTA speciālisti apmāca 98 Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekus par pirmo kontaktu ar cietušo un kā veikt cietušo intervijas izsaukuma laikā

August 12

IZMĒĢINĀT LABĀKU SADARBĪBU

Centrs MARTA sadarbībā ar Liepājas sociālo dienestu, Valsts policiju, Liepājas pašvaldības policiju un Liepājas pilsētas bāriņtiesu sāk īstenot pilotprojektu par cietušo anketēšanu policijas izsaukumu laikā uz vardarbības ģimenē gadījumiem

August 13

JAUNAS ZINĀŠANAS SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM – KĀ RUNĀT PIRMAJĀ SARUNĀ AR CIETUŠO

27 Liepājas sociālā dienesta, bāriņtiesas un Centra MARTA darbinieki piedalās Vardarbībā cietušo sieviešu atbalsta tālruņa Klaipēdas nodaļas ekspertes un psiholoģes darbnīcā par sarunas veidošanu ar cietušo pēc policijas izsaukuma

September 18

ATBALSTA GRUPA SIEVIETĒM AR BĒRNIEM

Centrs MARTA uzsāk otro atbalsta grupu vardarbībā cietušām sievietēm. Ņemot vērā cietušo sieviešu vajadzības, šoreiz grupu nodarbību laikā dalībniecēm tiek nodrošināta bērnu pieskatīšana. Līdz ar to sievietēm ir daudz lielākas iespējas piedalīties grupu nodarbībās un kopā atbalsta grupu nodarbību ciklā piedalās 7 sievietes

September 23

INFORMĀCIJA PUBLISKĀ TRANSPORTA TĪKLĀ

Centrs MARTA uzsāk sadarbību ar Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra „Liepājas sabiedriskais transports” un pilsētas autobusos tiek izvietota informācija par iespējām saņemt palīdzību vardarbībā cietušajiem.

October 1

KOMANDAI PIEVIENOJAS PAPILDSPĒKI – ADVOKĀTE

Centrs MARTA Liepājā starpdisciplinārajā komandā iesaistās advokāte, tādējādi sniedzot iespēju mūsu klientēm sarežģītos gadījumos saņemt arī pārstāvību tiesvedības procesos

October 23

LIEPĀJA – PIRMĀ PILSĒTA AR VARDARBĪBAS NOVĒRŠANAS PLĀNU

Liepājas pilsētas Sociālais dienests sadarbībā ar Centru MARTA, iesaistot dažādus speciālistus no Liepājas, Latvijas Universitātes pētnieku vadībā izstrādā Starpinstitucionālās sadarbības plānu vardarbības ģimenē un partneru starpā novēršanai Liepājā (2020-2025). Liepāja ir pirmā pilsēta Latvijā, kurai ir tapis šāds stratēģisks dokuments.

November 25

VARDARBĪBA IR NOZIEGUMS. TEV VAR PALĪDZĒT

Liepājas pilsētas vidē Centrs MARTA izvieto Lielformāta plakātus “Vardarbība ir noziegums”, aicinot vardarbību piedzīvojušos vērsties pēc palīdzības. Vairākus mēnešu vēlāk kāda mūsu kliente stāstīja: “Vairākas reizes, ejot garām šiem plakātiem, domāju, vai zvanīt vai nē”. 2020.gada vasarā viņa sazinājās ar Centru MARTA.

December 2

CENTRA MARTA LIEPĀJAS NODIBINĀJUMS

Centrs MARTA nodibina Liepājas nodibinājumu ar mērķi nostiprināt uzsāktās iniciatīvas Liepājā un turpināt tās attīstīt jau kā pastāvīgai juridiskai personai

2020
January 3

PIRMĀS DIVAS JAUNIEŠU GRUPAS LIEPĀJĀ

Liepājas Jauniešu mājā un J.Čakstes 10.vidusskolā darbu uzsāk jauniešu grupas, kuras vada Centra MARTA apmācīti grupu līderi pēc pētījumos balstītas un rūpīgi izstrādātas metodoloģijas. Jauniešu grupas ir vieta, kur jauniešiem ir iespēja runāt par viņiem aktuālām tēmām, tādām kā – attiecības, stereotipi, vardarbība, seksualitāte un atbalsts.

January 24

TREŠĀ ATBALSTA GRUPA

Darbu uzsāk trešā atbalsta grupa vardarbībā cietušām sievietēm. Arī šoreiz parūpējamies par pakalpojuma pieejamību un nodrošinām bērnu pieskatīšanu grupas nodarbību laikā. Pēc grupu nodarbībām dalībnieces turpina sazināties un viena otru atbalstīt

February 13

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA LIEPĀJĀ

Centrs MARTA aktīvi iesaistās Liepājas attīstības programmas 2021 – 2027, piedaloties tematiskajās darba grupās “Jaunatnes politika” un “Sociālā aizsardzība”

March 13

TURPINAM DARBU ĀRKĀRTAS APSTĀKĻOS

Valstī izsludinātā arkārtas stāvokļa apstākļos Centrs MARTA Liepājā ir atvērts un nodrošina atbalstu personām, kuras ir cietušas no vardarbības.

June 19

STARP MUMS, MEITENĒM, RUNĀJOT

Ar Centra MARTA atbalstu Liepājā tiek ierakstīta divas podkāsta “Starp mums, meitenēm, runājot” epizodes – sarunas ar literatūrzinātnieci Zandu Gūtmani un rakstnieci Janu Egli. Sarunas par feminismu, dzimumu līdztiesību un to, kā tas ir – būt sievietei 21.gadsimtā.

August 1

115 SIEVIETES SAŅĒMUŠAS ATBALSTU

Kopš Centra MARTA darbības uzsākšanas Liepājā esam snieguši palīdzību 115 vardarbībā cietušām sievietēm un 23 viņu bērniem. Nodrošinātas 87 sociālā darbinieka konsultācijas, 284 jurista konsultācijas un 178 psihologa konsultācijas.

August 24

VISS TURPINĀS…

Atskatoties uz šiem trim gadiem, var teikt – daudz ir paveikts, un tas dod pārliecību, ka viss turpināsies.
Centra MARTA Liepājas filiāles vadītājs J.Dilba