8.oktobrī Liepājas pilsētas domes deputāti iepazīstināti ar vardarbības novēršanas plānu

08.10.2020 Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plānu vardarbības ģimenē mazināšanai 2020 – 2025 tika prezentēts Liepājas domes Sabiedrisko un sociālo lietu komitejā. Plānu prezentēja Liepājas Centra MARTA vadītājs Juris Dilba un Liepājas pilsētas Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.

Plānu izstrādājis Liepājas sociālais dienests sadarbībā ar biedrības “Centrs MARTA” Liepājas filiāli, Valsts Policiju, Liepājas pašvaldības policiju, Liepājas pilsētas bāriņtiesu un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi.

Ņemot vērā vardarbības ģimenē izplatību Latvijā, ir definēts plāns šīs problēmas sistemātiskai izskaušanai Liepājas pilsētā, lai lauztu vardarbības noklusēšanas tradīciju un augsto vardarbības tolerances līmeni, kā arī koordinēti reaģētu uz vardarbības ģimenē gadījumiem. Plānā ir definēti četri galvenie virzieni – (1) Sabiedrība Liepājā bez vardarbības, (2) Vienota rīcība vardarbības mazināšanā Liepājā, (3) Cietušie jūtas droši palīdzības un atbalsta saņemšanai un (4) Elastīgs un pieejams atbalsts vardarbībā iesaistītām personām.

Lēmuma projekta izskatīšanas gaitā debatēs par informācijas kanāliem kā tiek saņemtas ziņas par vardarbībā cietušo, par sadarbību ar Klaipēdas partneriem, kāda prakse un pieredze tiek pārņemta piedalās Helvijs Valcis. Par fizisko un morālo vardarbību un iespējām kā mainīt situāciju, lai iesaistītās puses neturpinātu atrasties vienā telpā, debatēs piedalās Edvīns Striks. Par plānā izteiktajām rekomendācijām un drošas vides nodrošināšanu vardarbībā cietušam bērnam debatēs piedalās Gints Ročāns.

Plāna prezentācija notika projekta “Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana” ietvaros un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *