7.augustā Liepājas Centrā MARTA notika Liepājas starpinstitūciju sanāksme

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts policijas, Pašvaldības policijas un Sociālā dienesta. Sanāksmes laikā pārrunātas aktualitātes, kas saistītas ar izmaiņām policijas un sociālā dienesta pienākumos – obligāts pienākums gan valsts, gan pašvaldības policijas darbiniekiem izsaukumā uz vardarbību ģimenē aizpildīt ziņojumu par notikumu, kas nākamajā darba dienā ir jānosūta sociālajam dienestam.

Starpinstitucionālās sadarbības mērķis ir piedāvāt un sniegt palīdzību ģimenes vardarbībā cietušajām  personām, kuras ir nonākuši Valsts policijas vai Liepājas pašvaldības policijas redzeslokā pēc policijas izsaukumiem. Policijas darbinieki, reaģējot uz aizdomām par vardarbību ģimenē, aizpildīs ziņojumu par notikumu, kas nākamajā darba dienā tiks nosūtīti Liepājas pilsētas domes Sociālajam dienestam, kas nekavējoties sazināsies ar cietušo un piedāvās sociālā darbinieka, psihologa un jurista konsultācijas un cita veida palīdzību. Gadījumos, kad ģimenes vardarbībā cietušais ir bērns, policijas ziņojums tiks nosūtīts Liepājas pilsētas bāriņtiesai, lai nodrošinātu bērna tiesības un intereses.

“Latvijā trešdaļa sieviešu savā dzīves laikā ir piedzīvojušas fizisku vardarbību no savu vīru vai partneru puses vismaz vienu reizi. 60% sieviešu ir piedzīvojušas psiholoģisku vardarbību. Bet diemžēl lielākā daļa no šim sievietēm nevēršas pēc palīdzības policijā un citās iestādēs, jo kaunas par notikušo, ir iebiedētas un netic, ka situāciju ir iespējams mainīt. Līdz ar to atbildība cīņā ar vardarbību ģimenē gulstas uz atbildīgo iestāžu pleciem un tām kopīgi ir jāmeklē risinājumi, kā efektīvi aizsargāt un sniegt palīdzību vardarbībā cietušajiem, un kā iedrošināt tās sievietes, kuras nevēlas vērsties pēc palīdzības. Citu pilsētu Latvijā pieredze liecina, ka informācijas nodošana palīdzības sniedzējiem pēc policijas izsaukumiem palielina cietušo skaitu, kas saņem palīdzību.” norāda Liepājas Centra MARTA vadītājs Juris Dilba.

Vienlaikus sanāksmes laikā tika aktualizēts pagājušā gada rudenī kopīgi izstrādātais Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāns vardarbības ģimenē mazināšanai 2020 – 2025.

07.08.2020. starpinstitūciju sadarbības sanāksme notika projekta “Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana” ietvaros un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *