Kapacitātes celšana

Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes programmas "Ilgtspēja un kapacitāte" projekts "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana".

Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus.

Lai sasniegtu projekta mērķi, organizācija ir apzinājuši trīs darbības virzienu, kuru ietvaros tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. darbības virzienā "Organizācijas darbības stratēģiskā plānošana un finanšu pārvaldība" notiks trīs aktivitātes – (1) Nodibinājuma stratēģiskās attīstības plāna izstrāde 2021-2023, (2) Nodibinājuma reģistrēšana sabiedriskā labuma organizācijas statusam un (3) reģistrēšanās sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

2. darbības virzienā "Nodibinājuma redzamība un komunikācija" tiks īstenotas divas aktivitātes – (1) Nodibinājuma vizuālās identitātes izstrāde un (2) mājas lapas www.martaliepaja.lv rediģēšana un pilnveidošana.

3. darbības virzienā "Nodibinājuma pārvaldības sistēmas izveide un iekšējās sadarbības stiprināšana" – (1) klientu pārvaldības sistēmas izveide un (2) iekšējās kvalitātes kontroles kārtības izstrāde un ieviešana.

Ieviešot projektu, tiks nodrošināta spēcīgas un labi pārvaldītas organizācijas ilgtspējīga pastāvēšana Liepājā un Kurzemes reģionā, kas sniegs būtisku pienesumu pilsoniskajai sabiedrībai kopumā šajā reģionā.

Projekta īstenošanas laiks: 05.2021.-12.2021.

Projektu "Centra MARTA Liepājas nodibinājuma kapacitātes celšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Projekta mērķis ir veidot Centra MARTA Liepājas nodibinājuma ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības pamatus, un kopējais finansējums ir 19 173.98 eiro.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ un Norvēģijas grantu programma, kas tiek īstenota 15 Ziemeļeiropas, Centrāleiropas un Dienvideiropas valstīs. Plašāka informācija par Aktīvo iedzīvotāju fondu: www.activecitizensfund.lv