Piesakies mentora atbalstam vai dalībai atbalsta grupā!

Mēs zinām, cik grūti ir būt vienam, kad esi piedzīvojis pāridarījumus, izsmiešanu vai cietis no cita veida vardarbības. 

Mēs aicinām Tevi nepalikt vienam savos ikdienas mazajos un lielajos izaicinājumos un piedāvājam palīdzību, saņemot mentora atbalstu vai iesaistoties atbalsta grupās!

Mentors ir atbalsta persona, kura palīdzēs Tev attīstīt ikdienā nepieciešamās prasmes, uzlabot psihoemocionālo veselību, palielināt motivāciju un iedvesmos. Sadarbojoties ar mentoru Tev būs pieejams praktisks atbalsts mācībās, cīņā ar atkarību, sporta aktivitātēs un attiecību uzlabošanā ģimenē, ja vien Tev tas būs nepieciešams.

Atbalsta grupā būs iespēja drošā un uzticamā vidē padalīties par savu piedzīvoto un tikt sadzirdētam, kā arī uzklausīt citu jauniešu pieredzes stāstus. Atbalsta grupas sastāvs būs nemainīgs visas 10 tikšanās reizes.


Datu apstrāde

"Centra MARTA Liepājas nodibinājums" ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.  Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti.  Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.